Simultane Çeviri

Simultane Çeviri

Simultane çeviride,çevirmen içinde mikrofon ve kulaklık olan bir çeviri kabininde yeralır. Konuşmacının söylediklerini kulaklığı aracılığıyla duyar ve aynı anda hedef dile çevirir; çevirisi mikrofon aracılığıyla dinleyicilere iletilir. Altı saatlik ortalama bir çalışma gününde, simültane çevirmen 65 yazılı sayfaya eşdeğer malzemeyi çevirir. Bir konferans yada toplantıda simültane tercüme yapacak tercüman periyotlar halinde 1 günde maksimum 6 saat görev yapar. Simültane çeviri, daha çok büyük ve özellikle çok dilli toplantılarda tercih edilir.

Konsekütif (Ardıl Tercüme), Çevirmenler, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik ekipman kullanmaz. Simultane Çeviri - TercümeKonuşmacı, konuşmanın içeriğine göre birkaç cümle veya dakika boyunca konuşurken çevirmen not tutar. Konuşmacı daha sonra durur ve çevirmen söylenenleri diğer dilde tekrar eder. Simültane tercüme hizmetimiz, ileri derecede dil bilgisine ve teknik deneyime sahip, diksiyonu sorunsuz, konulara hakim, tecrübeli simültane çevirmenlerimiz tarafından sizlere sunulmaktadır. Çevirileriniz, alanında deneyimli çevirmenler tarafından kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Her türlü metniniz için ihtiyaç duyduğunuz çeviri hizmetini kalite ve zamanında teslim ilkesi ile sağlamaktayız. Online çevirilerde ve sözlü tercümelerde deneyimli tercümanlarımızla, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile Dünya çapında tercüme hizmeti vermekteyiz. Çeviri taleplerinizi günün her saati bize iletebilir, tercümeleriniz için fiyat teklifi alabilirsiniz.

Simultane Çeviri Uzmanlık Alanlarımız:

 • Toplantılar   
 • Konferanslar
 • Mahkeme Davaları    
 • Eğitim Kursları
 • Siyasi Toplantılar    
 • Fuarlar
 • Seminerler    
 • Görüşmeler
 • Konuşmalar    
 • Turlar
 • Tele Konferanslar 
 • Yeminli İfadeler
 • Sempozyum    
 • Telekonferanslar
 • İş Organizasyonları    
     

Birleşik Konferans Tercümanları Derneği (BKTD) Konferans Tercümanlarının Genel Çalışma Koşulları ve Sorumlulukları

1. Konferans tercümanları ancak yeterli bilgi donanımına sahip oldukları konularda görev kabul eder.
2. Konferans tercümanları meslekî gizlilik ilkesine tabidir, tercüman kimliği ile sahip olduğu bilgi, belge vs.yi işverenin rızası olmadan üçüncü şahıslara aktarmaz. Meslek sırrı işverenle yapılan sözleşmenin süresiyle kısıtlı olmayıp, sözleşmenin hitamı ve feshinden sonra da tercümanı bağlar.
3. BKTD üyeleri, Dernek üyesi ya da aday üye olmayan, ya da BKTD'nin Çalışma Koşullarına riayet ettiği ve meslekî yeterliliğe sahip olduğu BKTD tarafından saptanmamış kişilerle birlikte kabine girmezler.
4. Konferans tercümanı her şartta duyduğunu tercüme eder. Kasıtlı olarak yanlı ya da eksik/fazla tercümeye zorlanması halinde, kendisi için hiçbir müeyyide doğurmaksızın, çalışmayı reddeder.
5. Konferans tercümanları 1,5 saati aşan toplantılarda hiçbir şekilde tek başlarına çalışamazlar ve çalışmaya zorlanamazlar. İki kişilik bir tercüman ekibinin çalışma süresi 2 x 3 saati aşamaz. Toplam çalışma süresi 6 saati aşan toplantılarda tercümanlar 3'er kişilik ekipler halinde görev alır. Tercümanların öğle yemeği arası en az bir saattir.
6. Konferans tercümanlarının görevi sözlü çeviri yapmaktır. Tercümanlar hiçbir şekilde yazılı tercüme yapmaya zorlanamazlar.
7. Aynı iş için aynı işveren tarafından angaje edilen tercümanlar aynı ücreti alırlar.
8. İşverenin yayın kuruluşu olduğu haller dışında, toplantı sırasında yapılan tercüme, konferans tercümanının izni olmadan, televizyon veya radyodan yayınlanamaz. Yayınlanmak amacıyla yapılacak her türlü ses kaydı tercümanın rızasına ve telif ücretine tabidir. Bu ücret tercümanın günlük ücretinin %50'sinin altında olamaz.
9. Konferans sahibi, tebliğ metinleri, program, vs. gibi her türlü belgeyi, konferans tercümanlarına, gerekli teknik ve terminolojik hazırlıklarını yapabilmelerine imkan verecek makul bir sürede iletir. Ayrıca, teknik ve siyasi yönden hassas konularda veya konferans sahibi gerekli gördüğünde, tercümanlara önceden brifing verilebilir.
10. Konferans tercümanı metni kendisine önceden verilmeyen veya seyrettirilmeyen video veya filmleri çevirmeye zorlanamaz. Her halükarda bu tür görsel malzemenin çevirisinin yapılabilmesi için sesin kabine direkt olarak verilmesi gerekmektedir.
11. Simültane tercüme esnasında kullanılacak kabin ve teknik donanım ISO 2603 ve 4043 standartlarına uygun olmalı; kabin, konuşmacının, kürsünün, perdeye yansıtılan görsel malzemenin tercüman tarafından rahatlıkla görülebileceği uzaklıkta ve konumda kurulmalıdır. Tercümanlar kabinlerin ve donanımın konum ya da koşullarının uygun olmadığı hallerde gerekli düzenleme (kabinlere TV monitörü yerleştirilmesi de dahil olmak üzere) yapılmadığı takdirde çalışmaya zorlanamazlar.
12. Konferans tercümanının ikamet ettiği şehrin dışına ulaşımı, yemek ve konaklama giderleri işveren tarafından karşılanır. Ulaşım havayoluyla, bu mümkün olmadığında ise mevcut en direkt vasıtayla yapılır. Konaklama, konferansın düzenlendiği otelde veya bunun mümkün olmadığı hallerde asgarî 4 yıldızlı otelde ve tek kişilik odada olmalıdır.
13. Konferans tercümanı, yurtdışı işlerde ya da yurtiçinde ulaşımın 4 saati aştığı hallerde, beher yol günü için; ikamet ettiği şehrin dışındaki çalışmalarda arada çalışılmayan beher gün için en az yarım gün ücret alır. Tercümanın toplantının başladığı günden bir önceki gün mesai saatleri dahilinde (09:00-18:00) seyahat etmesi talep edildiğinde veya ulaşım şartları bunu gerektirdiğinde, aynı şekilde en az yarım günlük ücret tahakkuk ettirilir.
14. Konferans tercümanlarıyla sözleşme yapan tüm aracı kuruluşlar, tercüme hizmetinin daha nitelikli düzeyde yapılabilmesi için, tercümanları toplantıyı düzenleyen kişi veya kuruluşlarla temasa geçirmekle yükümlüdür.
15. Mücbir sebepler dışında, toplantı sahibinin sözleşmeyi, iş gününden 1 gün önce tek taraflı olarak feshetmesi halinde tercüme bedelinin tamamı, 2 ila 7 gün önce feshetmesi halinde ise %50'si tahakkuk ettirilir.

 

Simultane Çeviri Hizmet Almak İstiyorum