atak-tercume-logo

Edebi Çeviri

Edebi Çeviri

Tercümede Atak Çözümler
Çeyrek Asırdır Hizmetinizdeyiz

Edebi Çeviri

Stil, her yazının temel özelliği, yazarın kişiliğinin sonucu ve şu andaki duygularıdır. Yazarın kişiliğini belli bir dereceye kadar açıklamaksızın tek bir paragraf birleştirilemez. Her yazarın edebi bir tarzı vardır ve onun tarzı yazısına yansır. Bazı yazarlar bir çevirinin orijinal metnin stilini yansıtması gerektiğini söylerken, diğerleri çevirinin çevirmenin stiline sahip olması gerektiğini söylüyor.

İyi bir çevirmen, kaynak ve hedef diller hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmalı, kitabın yazarı veya şiiri ile tanımlayabilmeli, kültürünü ve ülkesini anlayabilmeli ve edebi metinleri çevirmek için iyi bir yöntem kullanabilmelidir.

Edebi çevirmen, metnin güzelliğini, stilini, sözcükleri, dilbilgisini ve fonolojik özelliklerini dikkate almalıdır. Bunlardan bazıları hedef dilde aynı olmayabilir. Örneğin, Arapça dilinde iyi bir çeviri için temel olabilecek bir “siz” yoktur. Tercümanın amacı, çevirinin kalitesinin içerikten ayrılmadan orijinal metinle aynı olmasıdır.

Genel olarak, edebi çeviride mesajları değil, anlamları tercüme ederiz. Metin ayrılmaz ve tutarlı bir çalışma olarak görülmelidir.

Örneğin, Arapçadan Türkçeye veya tam tersi olarak tercüme edersek, iki gerçekliğin çok farklı olduğunu, kültürlerinin bazen bilimsel ve teknolojik gelişmenin yanı sıra belirli konularda ters görüşlere sahip olduğunu dikkate almalıyız. Dolayısıyla, eşdeğer kelimeleri aramak daha karmaşıktır.

Böyle bir durumda, çevirmen, kendi dilinde, orijinal dilin bazı kelimelerinin anlamını, örneğin kültürel özellikler, yemek pişirme becerileri veya o kültürün yetenekleri ile ilgili kelimeleri neredeyse aynı sadakatle ifade eden kelimeler bulmalıdır.

Bazı fikirler veya özellikler diğer kültürde bile bilinmemekte veya uygulanmamaktadır. Bir küreselleşme meselesi olarak edebi çeviri pratiği değişmiştir, metinler daha egzotik hale gelmiştir ve bu çeviriler bir ülkenin kaynak kültürünün daha iyi ve daha doğru anlaşılmasına katkıda bulunmalıdır.

Çeviri otoritelerinin çoğu, bir şiiri eşdeğer ayetine çevirmek yerine, düzyazı şiirlerini çevirirken bir tür üslup kaybına inanmaktadır. Orijinal şiirin anlamına her zaman sadık olmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Edebi Metinlerin Çevirisi Şunları İçerir:

 • kitap, makale, hikâye ve diğer tür nesirlerin edebi çevirisi,
 • Şiirin edebi çevirisi,
 • Reklam malzemelerinin çevirisi,
 • Üretken ve esnek bir yaklaşım gerektiren diğer metinlerin çevirisi.

Edebiyat çevirisi temel olarak diğer kategorilerden farklıdır. Çünkü edebi çevirinin ana prensibi şiirsel iletişimsel işlevin baskınlığıdır. Bu, okuyucuya bilgi vermenin yanı sıra, edebi çevirinin de estetik işlevlere sahip olduğu anlamına gelir.

Belirli bir edebi eserde yaratılan sanatsal imajın (bir karakterin ya da doğanın imajı olsun) kesinlikle okuyucu üzerinde bir etkisi olacaktır. Bu nedenle edebi çevirmen metnin belirli özelliklerini dikkate almalıdır.

Bu tür çeviriyi, örneğin bilgilendirici tipteki metinlerden farklı kılan metnin şiirsel odağıdır. Yabancı bir dilden tercüme edilen bir öykü, şiir veya başka bir edebi eseri okurken anlamını, duygularını ve karakterlerini kullanarak metnin kendisini algılıyoruz. Çevirinin ana amacına ulaşmak oldukça zor bir iştir.  Bu nedenle, edebi çeviri standart kurallardan bazı sapmalar içerebilir. Birebir çeviri edebi eserin derinliğini ve anlamını yansıtamaz.

Bir edebi çevirmen, orijinal metnin gerçek olmayan bir yorumunu yeniden üretir. Her şey çevirmenin onu nasıl algıladığı ile ilgilidir. Metni baştan sona kadar yeniden yazar. Bu, örneğin, açık bir ifade yerine eşanlamlı sözcükler veya cümle yapıları değiştirildiğinde geçerlidir. Birebir çeviri edebi eserin derinliğini ve anlamını yansıtamaz. Bir edebi çevirmen, orijinal metnin gerçek olmayan bir yorumunu yeniden üretir. Her şey çevirmenin onu nasıl algıladığı ile ilgilidir.

Metni baştan sona kadar yeniden yazar. Bu, örneğin, açık bir ifade yerine eşanlamlı sözcükler veya cümle yapıları değiştirildiğinde geçerlidir. Birebir çeviri edebi eserin derinliğini ve anlamını yansıtamaz.

Bir edebi çevirmen, orijinal metnin gerçek olmayan bir yorumunu yeniden üretir. Her şey çevirmenin onu nasıl algıladığı ile ilgilidir. Metni baştan sona kadar yeniden yazar. Bu, örneğin, açık bir ifade yerine eşanlamlı sözcükler veya cümle yapıları değiştirildiğinde geçerlidir.

Sanatsal çeviriler, çeviri ajansımızda önemli bir rol oynar, çünkü kaynak bilgilere yaklaşımımız, işlenmiş şiirsel metnin en iyi kalitesini sunmamızı sağlar. İş somut bir algoritma ile yapılır.

Çevirmen metni okur, sonra tek tek terimler tahsis eder, metni mantıksal bölümlere ayırır ve bu bölümleri tek tek çevirir. Ayrıca, stilistik çeviriye büyük önem veriyoruz. Çevrilmiş metin birkaç aşamada işlenir.

Edebi çeviri çok fazla beceri gerektirir. Bir kitabın veya bir şiirin çevirisinin belki de binlerce okuyucu tarafından okunacağını unutmamalıyız. Bu, metnin yeterli ve daha fazlası olması gerektiği anlamına gelir.

Tercüme edilen belgenin orijinal ile aynı görüntüyü oluşturması gerektiğine odaklanmamız gerekir. Mükemmel bir şekilde yürütülen iş genellikle çevirmeni ünlü kılar. Edebi çeviri ustalarının birliği, yılın en iyi çevirmenlerini belirler.

Atak Tercüme olarak, şarkıların, şiirin veya nesirlerin edebi çevirisi olsun, büyük bir zevk ve ilham ile her türlü edebi çeviriyi üstlenecektir. Bunu sadece sağlanan materyallerin iyi bir çevirisini sağlamak için değil, aynı zamanda tercüme edilen materyalin yayınlanacağı ülke için de şekillendirmek için yapıyoruz. Bu amaçla, dünya genelinde hedef dillerin ana dili olan birçok dilbilimci ile iş birliği yapıyoruz.

Edebi Çevirinin En Yaygın Hataları?

Edebi çeviri söz konusu olduğunda, işin anlamının yanı sıra duygu ve duyguyu da yakalamak önemlidir. Kitabın ruhunu kaybetmeden bir kitabı doğru bir şekilde çevirmeye çalışmak zor olabilir.

İşte edebi çevirmenlerin sık sık yaptığı yedi hata ve onlardan nasıl kaçınılacağı.

 • Değişmez çeviriler: Bir komut kelimesini kelimeye çevirmek, çevirinin anlamını orijinalinden değiştireceğinden neredeyse emin.
 • Kelimelerin anlamlarını abartmak: Etkili bir çeviri, herhangi bir kelimeyi fazla vurgulamamalıdır, böylece istenen anlamı değiştirir.
 • Çeviri programlarına çok fazla bağlı: Yazılım programları her zaman bağlamı belirleyemez, tonları tanıyamaz veya duygusal durumları belirleyemez.
 • Bir kelimenin bağlamını yanlış anlama: Çevirmen bir kelimenin kullanıldığı bağlamı yanlış anlarsa, onu orijinal anlamını değiştirebilecek şekilde farklı çevirecektir.
 • Tonu yanlış anlama: Kaynak metinde kullanılan tonu sürekli değişebildiği için doğru bir şekilde aktarmak çoğu zaman zordur.
 • Kültürel farklılıkları görmezden gelmek: Kültürel farklılıkları dikkate almadan çeviri yapmak rahatsız edici ve hatta rahatsız edici durumlara neden olabilir.
 • Aşırı güven: Beceri ve yeteneklerden bağımsız olarak hatalar en iyiler arasında bile her zaman mümkündür. İş kanıtı olmaması sadece kendine güvenmekle kalmaz, aynı zamanda aptaldır.

Niçin Bizi Tercih Etmelisiniz?

 • Atak Tercüme olarak uzman ekibimizle kitap, şiir, hikâye ve romanlarınızı farklı dillere çevirelim.
 • Atak Tercüme olarak en uygun fiyatlarla edebi tercüme işlemlerinizi yapalım.
 • Atak Tercüme olarak edebi tercüme ücretlerimiz en ekonomik şartlarda firmalarınıza edebi tercüme çeviri yapacak uzmanlarımızla yardımcı olalım.
 • Atak Tercüme olarak edebi tercüme işlerinizi tecrübeli kadromuzla her dilde biz yapalım, işlerinizde başarıyı yakalayın.
 • Atak Tercüme olarak edebi tercüme hizmetlerimiz Kocaeli ve çevresindeki illerimizde vardır. Bizi aramadan karar vermeyin.
Menü