atak-tercume-logo

Hukuki Çeviri

Tercümede Atak Çözümler
Çeyrek Asırdır Hizmetinizdeyiz

Hukuki Çeviri

Hukuki çeviri, diğer herhangi bir çeviri çalışması gibi, kaynak dilin hedef dil ile değiştirilmesidir. Ancak hukuki çeviri farklıdır çünkü hukuk kültüre bağlıdır.Kaynak belgenin kaynaklandığı ülkede geçerli olan yasal sistem içerisindeki içerik ve terimleri kullanır. Dünya küreselleştikçe, hukuki çeviri ihtiyacı da artıyor.Dil engellerinin yanı sıra, hukuk sistemlerindeki farklılıklar hukuk çevirisini çok karmaşık hale getirmektedir.

Hukuki Çeviri Nedir?

İlgili ülkenin resmi dilini kullanmak için hukuki çeviri gereklidir, bu nedenle çok çeşitli metinleri kapsar. Kimlik belgeleri, finansal belgeler, resmi raporlar, transkriptler, dosyalanmış patentler, emsaller ve yasal kararlar ve tanık ifadeleri olabilir. Göçmenlik belgeleri, dava belgeleri, esas sözleşme, vasiyetnameler ve vakıflar için de hukuki tercüme gerekmektedir.

Yasal belgeler için çeviri hizmetleri, ihlallerin önlenmesi için sadece kaynak yasaları ve hedef ülkeler/diller hakkında derin bilgiye sahip uzmanlar/konu uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Hukuki Tercümeyi Farklı Kılan Nedir?

Hukuki çeviri, belge çevirisinin en karmaşık biçimlerinden biridir. Ne kadar küçük olursa olsun, tercüme edilen belgenin hükümsüz olabileceğinden, yanlış çevirilerde, belirsizlikte veya yanlış yorumlamada hukuki çeviride yeri yoktur. Ayrıca, basit bir hatadan bile kaynaklanabilecek büyük yasal ve finansal komplikasyonlar vardır.

Hukuki çevirinin karmaşıklığına ek olarak, kültürel faktörler ve dil farkı ile birlikte benzersiz bir terminolojisi vardır. Hukuki çeviride, sadece bir kelimeyi başka bir kelimeyle değiştirmekle ilgili değildir. Çevirmen, yasal kavramları başka bir dile aktarmalıdır. Yasal ifadeler ve geleneklerdeki farklılık nedeniyle, çevirmen hedef yargı alanında hangi dilin kullanılacağına çok açık olmalıdır.

Yasal metinde belirli bir dil türü vardır ve bir yargıç veya avukat yanlış kelimelerin kullanıldığını görürse, çevirinin tamamına artık güvenilmeyebilir. Ayrıca, çevirmen yasal çevirinin amacına uygun olmalıdır.

Hukuki Çeviriler

Hukuki çeviri, hukuki ilişkileri düzenleyen belgelerin tercümesidir. Çeşitli uluslararası ilişkiler türlerini hayata geçirmek için gerekli olan yasal belgelerin tercümesini ve farklı ülkelerin hukuk uzmanları arasında bilgi ve deneyim alışverişi için hukuki metinlerin çevrilmesini içerir. Bu çevirinin sadece çevirmenin sağlam bir dil becerisine sahip olmasını gerektirmediği için, aynı zamanda hukuk, çeşitli mevzuat ve uluslararası standartlar konusunda da mükemmel bilgiye sahip olması gerektiği için en zor olanlardan biri olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, tercüme edilmiş metnin kesin ve profesyonel bir sonuç elde etmek için yasal açıdan yeterli olması gerekmektedir.

 Hukuki Çeviri Türleri:

 • Sözleşmelerin ve anlaşmaların, alım satım sözleşmelerinin yanı sıra, tesis kira sözleşmelerinin, iş sözleşmelerinin ve lisans düzenlemelerinin çevirisi.
 • Kuruluş belgelerinin çevirisi (Esas Sözleşme, kararlar, toplantı tutanakları, tescil belgeleri, vb.), belgelerin yasallaştırılması.
 • Çeşitli ülkelerin hükümet yetkililerinin mevzuat düzenlemelerinin çevirisi (kanunlar, toplantı tutanakları, kararlar, emirler ve yönetmelikler)
 • Yerel mevzuat düzenlemelerinin çevirisi (yönetmeliklerin, hükümlerin vb. tercüme edilmesi)
 • Mahkeme belgelerinin çevirisi (başvurular, dilekçeler, mahkeme kararları, talimatlar ve kararlar), belgelerin yasallaştırılması,
 • Her türlü yardımcı belgenin (vekaletnameler, sertifikalar, lisanslar ve izinler) tercümesi, belgelerin yasallaştırılması.
 • Hukuki belgelerin çevirisi, anayasal, idari, medeni, ticari, vergi, ceza, uluslararası hukuk ve diğer hukuki ilişkiler türlerini içerir.
 • Yasal ilişkilerin özel karakteri, belgelerdeki herhangi bir hatanın veya belirsizliğin ciddi yasal sonuçlara neden olabilmesidir.

Yasal Çevirmen Nedir?

Profesyonel hukuki çevirmenlerin doğal bir dili (İngilizce diyelim) başka bir dilde, örneğin Fransızca yansıtması gerekir. Ayrıca metindeki hukuki kavramları da aktarmaları gerekir. Basit bir mesele yok! Her hukuk sistemi farklı geleneklerden doğmuştur ve yasal ifadeler bu yetki alanında çok özel bir şey ifade etmektedir. Bir Fransız kişiye ‘habeas corpus’u açıklamaya çalışın ve sorunu göreceksiniz! Veya daha da kötüsü, ‘eşitlik’ ama hepsi bu değil! Her yasal metin türünün özel bir dili vardır. Biz buna ‘tür’ diyoruz. Mevzuat dilinin bir sözleşmenin dilinden nasıl farklı olduğunu düşünün. Örneğin bir avukat veya yargıç yanlış kelimelerin seçildiğini görürse, çevrilen metne güvenmezler.

Nerede Gerçekleşir?

Çoğu kişi hukuki çevirinin Birleşmiş Milletler veya Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kurumlarda gerçekleştiğini düşünmektedir. Tabii ki bu doğru ama aslında şirketler, hukuk firmaları veya mahkeme sicilleri tarafından çok daha fazla çalışma yaptırılıyor.

Ne Tür Metinler Çevriliyor?

Anlaşmalar ve diğer kurumsal belgeler genellikle tercüme edilmeye ihtiyaç duyar. Bir şirketin ürünleri ithal veya ihraç etmek istediği ya da başka bir ülkede bir yan kuruluş kurduğu için. O zaman anlaşmazlıklar olur. Olumsuz taraf başka bir dil kullandığında avukatların yazılı beyanları tercüme edilmelidir. İnsanlar yurtdışına taşındıklarında kişisel kimliklerinin, sınav sertifikalarının vb. çevirilerine ihtiyaç duyarlar.

Bir Profesyonel ile Çalışmak Neden Önemlidir?

Sanırım ilacı karşılaştırabiliriz. Yasa, tıpkı sağlıkları gibi çoğu insanın yaşamı için oldukça önemlidir. Sadece birisinin senin üzerinde çalışmasını ister misin?  Aynı şey yasal belgeler için de geçerlidir. Bazı firmaların ‘ah sorun değil, sekreterim biraz Almanca konuşuyor, çevirebilir’ gibi şeyleri nasıl söylediğini şaşırtmaz.

Hukuki Çeviri Terminolojisi

Çoğu zaman hukuk uzmanları (birçoğu çeviri teorisine özgü terminolojiye aşina değildir) profesyonel bir yasal çevirmen veya tercümandan sözlü çeviri talep eder. Bu terim genellikle tam doğruluk anlamına gelmekle birlikte, yasal çeviriye tam olarak uygulanmayabilir. Kelimenin tam anlamıyla kelime çevirisi, hedef dilin kültürel ve yasal bağlamından yoksun olabilir ve bu nedenle kaynak metinde belirtilen hak ve görevleri iletemez.

Uygun çevirileri elde etmek için çevirmen genellikle tanınmış iki dilli bir yasal sözlük kullanacaktır. İlgili referans kitapları bol olsa da ve şu anda çevrimiçi yasal sözlükler mevcut olsa da çevirmenin bu araçların doğruluğunu sağlaması önemlidir, çünkü çoğu şüpheli kalitede ve çeviri hatalarından kaçınılması son derece önemlidir.

 • Atak Tercüme olarak hukuki tercüme hizmetlerimizle sizin çözüm ortağınız olalım.
 • Atak Tercüme olarak hukuki çeviri fiyatlarımız en uygun ve ekonomik şartlarda hizmet vermekteyiz.
 • Atak Tercüme olarak hukuk çevirisi ve hukuk kitapları çevirileri yapmaktayız.
 • Atak Tercüme olarak bütün tercüme ve tercüman hizmetlerinizde sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.
Hukuki çeviriler büyük bir titizlik ve uzmanlık gerektirir. Bu alan Uluslararası ve Türk hukuk mevzuatları konularında uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetimizi kapsar.Mahkeme Kararları, Hukuki Yazışmalar, Kanun ve Yönetmelikler,
Sözleşmeler, Patent Başvuruları, Beyannameler, İş Teklif ve Sözleşmeleri, Vekaletnameler,İşçi – İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler ve diğer her çeşit kanuni belgelerin Türkçe’ye ve başta İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Çince, olmak üzere yabancı dillere çevrilmeleri uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır.
Kalite ve zamanlama eksenli hareket eden Atak Tercüme, yaptırmakta olduğunuz çeviri ve tercümelerde işinize hız ve kalite katacaktır. Geniş tercüman ve Çevirmen kadromuz, teknik imkanlarımızla tüm çeviri sahalarında olduğu gibi Hukuki Çeviri ve Tercümelerinizde de Atak Tercüme kalitesiyle kalın.
 • Fikri Mülkiyet ve Patent Çevirisi
 • Yasal Sözlük ve Çeviri Terimleri
 • Sözleşme Çevirisi
 • Tanık İfadesi Çevirisi
 • Uygunluk Tercümesi
 • Uzman Rapor Çevirisi
 • Hukuki Dış Metin Çevirisi
 • Yıllık Rapor Çevirisi
 • Hukuki Pazarlama Çevirisi
 • Lisans Çevirisi
 • Kayıt Belgesi Çevirisi
 • Dava Çevirisi
 • Hakem Çözümü Çevirisi
 • Mahkeme Kararları Çevirisi

Mesai saatleri harici On-line ve telefon vasıtasıyla 8:30 24:00 arası hizmet vermekte olan Atak Tercüme Hukuki çeviri alanında müşterilerine sunmakta olduğu İşbirliği avantaj sözleşmesi çerçevesinde tercüme piyasasındaki standart fiyatlar göz önüne alınmadan sürekli çalışmakta olduğu kurumsal üyeleri için cazip fiyatlar sunmaktadır.

İşbirliği avantaj sözleşmesi çerçevesinde kurumsal üyelik imkanlarımızdan yararlanmak için bizi arayın.

Hukuki çevirilerin tesliminde ihtiyaçlara uygun olarak aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmektedir:

Kurumsal (elektronik posta yoluyla, disket veya CD ortamında, sayfa düzeni yapılmış belge çıktısı şeklinde)

 • Kurumsal (elektronik posta yoluyla, disket veya CD ortamında, sayfa düzeni yapılmış belge çıktısı şeklinde)
 • Noter
 • tasdikli
 • Yeminli tercüman onaylı
 • Atak Tercüme kaşeli, onaylı.

Hukuki Çeviri Uzmanlık Alanlarımız:

 • Uluslar arası hukuk (Ortak ve Sivil hukuki yargılar)
 • Kamu Hukuku
 • Anayasa Hukuku
 • Medeni hukuk
 • Mülk Hukuku
 • Hukuk Felsefesi
 • Sigorta Hukuku
 • İslam Hukuku
 • Kriminal Hukuk
 • Karşılaştırmalı Hukuk
 • Şirket Hukuku
 • Roma Hukuku
 • Hukuki Hukuk
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Deniz Hukuku
 • Uluslar Arası Kamu Hukuku
 • İdare Hukuku
 • İdare Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Özel Hukuk
Menü