atak-tercume-logo

Tıbbi Çeviri

Tercümede Atak Çözümler
Çeyrek Asırdır Hizmetinizdeyiz
Tıbbi Çeviri

Atak Tercüme hizmetleri olarak; Tıbbi çeviri, sağlık hizmetleri, tıbbi cihaz veya farmasötik alanlar için eğitim materyalleri, pazarlama veya klinik, düzenleyici ve teknik belgeler gibi çeşitli belge türlerini tercüme etmekteyiz.

Tıbbi çeviri sadece doktorlarla çalışmakla ilgili değildir, çünkü ihtiyaç duyulan diğer alanlar da vardır. Örneğin, satılan ilaç ve tıbbi cihazlarla ilgili etiketlerde ve literatürde yaygın olarak kullandıkları dile tercüme edilir.

Tıbbi Çevirmen, seçtikleri dil çiftinde mükemmel dilbilimsel becerilere sahip olmanın yanı sıra, konuyla ilgili bilgi sahibi olmalı ve özel eğitim almalıdır. Tıbbi metinlerin düzenlendiği göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değildir. Dahası, son derece hassas ve teknik niteliktedirler.

Tıbbi metinlerin çevirisi, kaynak metinlerle ilgili çeşitli gereklilikleri ve kuralları göz önünde bulundurur. Tıbbi çeviri çok özeldir ve etiketlerden broşürlere, tıbbi dergilerden hasta dergilerine, eğitim materyallerinden patentlere kadar çeşitli belgeleri doğru bir şekilde çevirebilmek için konu uzmanlığı gibi daha fazla dikkat gerektirir.

Kendi özel uygulamaları olan ve çok dilli topluluklara hizmet veren doktorların profesyonel bir tıbbi çevirmenin hizmetlerine ihtiyacı vardır. Hastaneler ve klinikler de tıp çevirmenlerinin hizmetlerini kullanır.

Çeşitli ülkelerin kültürlerindeki farklılıkları daha iyi anlamalıdırlar. Aynı şekilde fizyoloji ve anatomi bilgisine ve tıbbi terim ve anlam bilgisine sahip olmalıdırlar. Tıbbi çevirmenler etik konuları ve birçok sağlık hizmeti kavramını tam olarak anlamalıdır.

Tıbbi dokümanları doğru bir şekilde tercüme edebilmek için, çalışma dillerinde birinci sınıf yazma becerilerine sahip olmalıdırlar. Güçlü araştırma, analiz ve okuma becerilerine ve çevirmenler ve tıbbi kavramlar için çeşitli tıbbi terminoloji bilgisine sahip olmalıdırlar.

Tıbbi deneyim tıbbi belgeleri çevirmek için yeterli değildir. Tıbbi çeviri kesin olmalıdır, bu nedenle çevirmenlerin de uzmanlaşması gerekir. Onkolojide deneyimli bir çevirmen hematoloji ile ilgili belgeleri çeviremeyebilir. Bu sebeple, doktorlar ve tıbbi bilgilerini çevirmesi gereken diğer kişiler, belirli bir tıbbi branşta uzman bir çevirmenle çalışmalıdır. Çevirinin doğru olacağının bir güvencesidir.

Bazı ülkeler sadece anadillerini bilen yasal ve yasadışı göçmenler, sığınmacılar ve mültecilerle uğraşmaktadır. Hayat hızının daha yavaş olduğu diğer ülkelere yerleşmeyi tercih eden emekliler, ikinci bir dili konuşmayan yerlilerle uğraşmak zorunda kalıyorlar.

Tıbbi belgeleri çevirmeniz gerektiğinde, belirli bir alanda akademik yeterliliğe sahip uzman çevirmenlerle çalışmalı, Atak Tercüme olarak uzman bir ekiple çalışıyoruz.

Tercüman, ilaç ve tıbbi endüstri terminolojisine ve biyoteknoloji firmalarının ve ilaç şirketlerinin uyması gereken düzenleyici kurumların gerektirdiği kurallara çok aşina olmalıdır.

Medikal Çeviri Nedir?

Tıbbi çeviri %100 doğruluk gerektirir. Hastalık raporları, ürün bilgi broşürleri veya ilaç endüstrisi için ambalaj bilgileri olsun, herhangi bir tıbbi içeriği çevirirken hassasiyet çok önemlidir.

En yaygın tercüme edilen tıbbi belgeler klinik araştırmalar, klinik protokoller, prospektüsler ve etiketler, üretim süreci açıklamaları, üretim kılavuzları, protokoller, farmakolojik çalışmalar, bilimsel dergi makaleleri ve düzenleyici belgelerdir.

Tıbbi bir çevirmen olarak teknik bilgiye ihtiyacınız olacaktır. Tıbbi ekipman üreticileri, ilaç şirketleri, sağlık yöneticileri ile çalışacaksınız. Tüm müşterileriniz hatasız dokümantasyon ve hassas veriler sunma yeteneğinize güvenir. Burada tahmin veya doğaçlama yapmak için yer yoktur.

Tıbbi Yorum Nedir?

Tıp çevirmenleri hastaları sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla birleştirerek dil ve kültürel engelleri aşmaktadır. Hasta doktorlarıyla aynı dili konuşmadığında iletişimi kolaylaştıran arabuluculara benzerler.

Tıbbi yorum hem kaynak hem de hedef dillerde derin bir tıbbi terminoloji bilgisi gerektirir. Çünkü tercüman sadece bir dilden değil, hangi tarafın konuştuğuna bağlı olarak iki dilden çeviri yapar.

Bir tıbbi tercüman, hastanın ne söylediğini anlayabilmek için mükemmel becerilere ihtiyaç duyar. Bu genellikle hastanın semptomlarını açıklamak ve doktorların doğru bir teşhis koymasına yardımcı olmak için vücut dilini ve yüz ifadelerini içerir.

Tercümanlar tıbbi terminolojiye aşina olmalıdır, ancak insanların semptomlarını tercüme edebilmeleri için nasıl konuştuklarını da bilmeleri gerekir. Bu alanda çalışırken basit sözcükleri (hatta argo) iyi bilmek şarttır çünkü hastalar nasıl hissettiklerini açıklamak için karmaşık tıbbi terimler kullanmazlar.

Tıbbi tercüme hizmetleri otel bünyesinde, telefonla veya video konferans yoluyla da verilebilir. Her iki durumda da dil uzmanının hastanın doğru hizmet sunma ihtiyaçlarına iki katına odaklanması gerekir.

En son terminoloji ve tıbbi jargona ayak uydurmak için sürekli öğrenme alanıdır. Güncel kalmanın iyi bir yolu, yerel bir tıbbi çevirmen kuruluşu ile iletişime geçmektir. Sahadaki meslektaşlarınızla iş birliği yaptığınızda mükemmel hizmetler sunmak daha kolaydır.

Tıbbi çeviri, niteliğine bakılmaksızın, farmasötik, biyomedikal, biyokimyasal veya teknik olsun, çevirmenlerimiz azami özeni gösterecektir.

Atak Tercüme olarak tüm ana tıp alanlarında tıbbi metinlerin tercümesini sunmaktadır:

 • Tıbbi belgeler (referanslar, epikrizler, tıbbi geçmişten alıntılar, cerrahi raporlar, uzmanların sonuçları, analiz sonuçları),
 • İlaçların klinik araştırmaları hakkında dokümantasyon,
 • İlaç belgeleri (ilaç sertifikaları, doktorlar ve hastalar için bilgi, ilaç broşürleri),
 • Ekipman ve aletler için belgeler (kullanma kılavuzu, açıklamalar, reklam malzemeleri, kataloglar, sunumlar),
 • Araştırma yazıları (konferans materyalleri, incelemeler, tezler, doktorlar ve tıp öğrencileri için eğitim kılavuzları),
 • Özetler ve sunumlar,
 • Tıp ile ilgili bilimsel ve popüler literatür,
 • Tıp, farmakoloji, klinik araştırmalar, tıbbi ekipman ve araçlar ile ilgili web siteleri
 • Kılavuzlar.

Tıbbi çeviri, spesifik terminolojisi nedeniyle karmaşıktır, bu nedenle oldukça emek yoğun ve sorumluluk ister. Tıbbi çeviri yaparken adım adım çalışmak önemlidir. Çevirmen metni iyice okur ve karmaşık ve nadiren kullanılan terimleri çıkarır. Tıbbi çevirinin bir sonraki adımı, terimlerin ve metnin ayrı bölümlerinin bir analizidir. Bundan sonra, tıbbi belgelerin profesyonel çevirisi mümkün olur. İster bir ilaç tanımı isterse tıbbi ekipman için bir kullanım kılavuzu olsun, herhangi bir tıbbi çeviriyi ustalıkla yapacağız. Tercümanlarımız tıp doktorlarına danışırken, bir tıbbi metinde kullanılan terimlerin ayrıntılı bir analizi çeviri sürecinde yapılır. Süreci başarılı bir şekilde başlattığınızda, tıbbi çeviri görevini, tıbbi çeviri alanında geniş bilgiye sahip olan bir uzman çevirmenimiz işinizi yapacaktır.

 • Atak Tercüme olarak tıbbi çeviri hizmetlerimizle sizlere çözümler sunmaktayız.
 • Atak Tercüme olarak tıbbi çeviri hizmetlerimizle sizlere yardımcı olmak istiyoruz.
 • Atak Tercüme olarak tıbbi kelime çeviri hizmetlerimiz için bizi arayınız.
 • Atak Tercüme olarak tıbbi makale çevirileri yapmaktayız.
 • Atak l Tercüme olarak medikal çeviri hizmetlerimizle öncü kuruluşuz.
Menü